WeWork ma $2,1 mld USD straty przez ostatni kwartał.

WeWork w pierwszym kwartale 2021 r. zanotowało stratę na poziomie $2,06 mld USD.

Według źródeł bliskich sprawie, firma masowo ucierpiała z powodu trwającej pandemii koronawirusa, w połączeniu z ugodą o wartości około $500 mln USD z obecnie zwolnionym współzałożycielem Adamem Neumannem. Większość poniesionych strat wynika z szeregu jednorazowych kosztów, takich jak restrukturyzacja i zamknięcie biur, ale oszałamiająca strata budżetowa w ostatnim kwartale jest prawie czterokrotnie wyższa niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Pod nowym kierownictwem prezesa Sandeepa Mathrani, firma chce się skupić na swojej głównej działalności, jaką jest wynajem powierzchni biurowych, jednocześnie obniżając koszty. Źródła ujawniają, że klienci zobowiązali się już do sprzedaży $1,9 mld USD w przyszłości. Na dodatek, WeWork poszukuje również ponownego wejścia na giełdę po nieudanej pierwszej ofercie publicznej z powrotem w 2019 roku, tym razem patrząc na fuzję z SPAC o nazwie BowX Acquisition Corp. Obecnie ma płynne aktywa w wysokości $2,2 mld USD i oczekuje, że kwota ta wzrośnie do $3 mld USD do czasu zamknięcia fuzji w trzecim kwartale tego roku.